Đang tải... Vui lòng chờ...

Chi ân khách hàng 2015

Năm 2015 Nhằm tri ân khách hàng nhân dịp ngày 1/7 -30/7 Nhà may Chương giảm giá 10% tất cả các sản phẩm khi bạn đến may .Thời gian diễn ra 1 tháng (1/4 đến hết ngày 1/5)